\"\"
En
Ru
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ-КУРАХОВО
1 июня 2021

Аудит финансовой отчетности

Звіт незалежного аудитора щодо аудиту фінансової звітності за 2020 рік (дата оприлюднення 01.06.2021)

Звіт про управління за 2020 рік (дата оприлюднення 01.06.2021)

Примітки до фінансової звітності за 2020 рік (дата оприлюднення 01.06.2021)

Баланс за 2020 рік (дата оприлюднення 01.06.2021)

Звіт про фінансові результати (в тисячах) за 2020 рік (дата оприлюднення 01.06.2021)

Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2020 рік (дата оприлюднення 01.06.2021)

Звіт про власний капітал за 2020 рік (дата оприлюднення 01.06.2021)

Примітки до річної звітності 2020 рік (дата оприлюднення 01.06.2021)